Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಸಂದೇಹಿಸೂತಕಿಯಲ್ಲ ರಾಗದ್ವೇಷಿಯಲ್ಲ ಶರಣ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಸಂದೇಹಿಸೂತಕಿಯಲ್ಲ ಶರಣ
ಬಂದಿತೊ ಬಾರದೊ ಎಂಬ ತಥ್ಯಮಿಥ್ಯ ರಾಗದ್ವೇಷಿಯಲ್ಲ ಶರಣ. ಸ್ತುತಿ ನಿಂದೆಗೆ ಹಿಗ್ಗಿ ಕುಗ್ಗುವನಲ್ಲ ಶರಣ. ಇದು ಕಾರಣ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ
ನಿಮ್ಮ ಶರಣನ ಪರಿ ಆವ ಲೋಕದೊಳಗೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಾ.