ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಶ್ವಾನನಟ್ಟಿ, ಮೀಸಲ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Transclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)

ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಶ್ವಾನನಟ್ಟಿ
ಮೀಸಲ ಬೀಸರವ ಮಾಡದಿರಯ್ಯಾ
ಎನ್ನ ಚಿತ್ತವು ನಿಮ್ಮ ಧ್ಯಾನವಯ್ಯಾ. ನೀವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನನೂ ಅರಿಯೆನು. ಕನ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೈವಿಡಿದೆನು
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆರೆದೆನು. ಮನ್ನಿಸು ಕಂಡಾ
ಮಹಾಲಿಂಗವೆ. ಸತಿಯಾನು
ಪತಿ ನೀನಯ್ಯಾ. ಮನೆಯೊಡೆಯ ಮನೆಯ ಕಾ್ದುಪ್ಪಂತೆ ನೀವೆನ್ನ ಮನವ ಕಾ್ದುಪ್ಪ ಗಂಡನು. ನಿಮಗೋತ ಮನವನನ್ಯಕ್ಕೆ ಹರಿಸಿದಡೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ಹಾನಿ
ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ. 505