ಸಕಲ ಎನ್ನ ವಿಸ್ತಾರದೊಳಗೆಲ್ಲ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಸಕಲ
ವಿಸ್ತಾರದೊಳಗೆಲ್ಲ
ಲಿಂಗವ
ತೋರಿದ.

ಲಿಂಗದೊಳಗೆ
ಎನ್ನ
ತೋರಿದ.
ಎನ್ನೊಳಗೆ
ತನ್ನ
ತೋರಿದ
ಮಹಾಗುರುವಿಂಗೆ
ನಮೋ
ನಮೋ
ಎಂಬೆನಯ್ಯ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.