ಸಕಲ ಭುವನಾದಿಭುವನಂಗಳಿಗೆ ತಂದೆ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಸಕಲ ಭುವನಾದಿಭುವನಂಗಳಿಗೆ ತಂದೆ
ಸಕಲದೇವಾಧಿದೇವರ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ. ಭವಭವದಲ್ಲಿ ನೀನೆನ್ನ ತಂದೆ. ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗ
ನಿರಾಳದಲ್ಲಿ ನೀನೆನ್ನ ತಂದೆ.