ಸಕಲ ಸಕಲ ವ್ಯಾಪಾರವ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಸಕಲ
ವ್ಯಾಪಾರವ
ಬಿಟ್ಟು
ನಿಮಗೆ
ನಾನು
ಮರುಳಾಗಿರ್ಪೆನಯ್ಯಾ.
ಸಕಲ
ವ್ಯಾಪಾರವ
ಬಿಟ್ಟು
ನನಗೆ
ನೀವು
ಮರುಳಾಗಿರ್ಪಿರಯ್ಯಾ
ನಿಮಿಷ
ನಿಮಿಷಾರ್ಧ
ನಾ
ನಿಮ್ಮನಗಲದಿರ್ಪೆನಯ್ಯಾ.
ನೀವೆನ್ನ
ನಿಮಿಷ
ನಿಮಿಷಾರ್ಧವಗಲದಿರ್ಪಿರಯ್ಯಾ.
ಚಿನ್ನ
ಬಣ್ಣದಂತೆ
ನಾವಿಬ್ಬರು
ಕೂಡಿ
ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ಅಗಲದಂತಿರ್ಪೆವಯ್ಯಾ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.