ಸತಿಯ ಕಂಡು ಬ್ರತಿಯಾದ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಸತಿಯ
ಕಂಡು
ಬ್ರತಿಯಾದ
ಬಸವಣ್ಣ.
ಬ್ರತಿಯಾಗಿ
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾದ
ಬಸವಣ್ಣ.
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿ
ಭವಗೆಟ್ಟನಯ್ಯಾ
ಬಸವಣ್ಣ.
ಗುಹೇಶ್ವರಾ
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ
ಬಾಲಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾದ
ಬಸವಣ್ಣ
ಒಬ್ಬನೇ.