ಸತ್ತು ನೋಡಾ ಹುಟ್ಟುವನಲ್ಲ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಸತ್ತು
ಹುಟ್ಟುವನಲ್ಲ
ನೋಡಾ
ಮಹೇಶ್ವರನು.
ಹುಟ್ಟಿ
ಸಾವವನಲ್ಲ
ನೋಡಾ
ಮಹೇಶ್ವರನು.
ಇಹಲೋಕದ
ಭೋಗವ
ಬಯಸುವನಲ್ಲ
ನೋಡಾ
ಮಹೇಶ್ವರನು.
ಪರಲೋಕದ
ಮೋಕ್ಷವ
ಬಯಸುವನಲ್ಲ
ನೋಡಾ
ಮಹೇಶ್ವರನು.
ಇಹಪರವ
ಹೊದ್ದದ
ಧೀರನು.
ಹಿಂದುಮುಂದೆಂಬ
ದ್ವಂದ್ವಕರ್ಮಂಗಳ
ಮೀರಿದ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.