ಸತ್ತ ಬಳಿಕ ಲಿಂಗದೊಳಗಾದೆಹೆವೆಂಬುದು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಸತ್ತ
ಬಳಿಕ
ಲಿಂಗದೊಳಗಾದೆಹೆವೆಂಬುದು
ಎತ್ತಣ
ವಾರ್ತೆ
?
ಅದು
ಹುಸಿ
ನೋಡಾ.
ಸಾಯದ
ಮುನ್ನ
ನಿಜವನರಿದು
ಸ್ವಯವಾಗಿ
ನಡೆಯಬಲ್ಲಡೆ
ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವನರಿದ
ಶರಣರು
ಒಲಿವರು
ಕಾಣಾ
ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಾ.