ಸತ್ಯನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ ಭಕ್ತನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ ಎನ್ನ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಸತ್ಯನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ
ಎನ್ನ
;
ನಿತ್ಯನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ
ಎನ್ನ
;
ಭಕ್ತನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ
ಎನ್ನ
;
ಮುಕ್ತನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ
ಎನ್ನ
;
ನಿಮ್ಮ
ಪೂರ್ಣ
ಒಲುಮೆಯ
ಲೆಂಕನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ
ಎನ್ನ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.