ಸತ್ಯಮುಕ್ತಿಯ ಕಳೆಯ ನೋಡಾ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Transclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)

ಸತ್ಯಮುಕ್ತಿಯ ಕಳೆಯ ನೋಡಾ
ನಿತ್ಯತತ್ವದ ಇರವ ನೋಡಾ
ಮೂರೊಂದಾದ ಆರೂಢನ ನೋಡಾ
ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವರಲ್ಲಿ ತದ್ಗತನಾಗಿಪ್ಪ ಮರುಳಶಂಕರದೇವರ ನಿಲವ ಪ್ರಭು ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯದೇವರಿಂದ ಕಂಡು ಬದುಕಿದೆನು