ಸದಸ್ಯರ ಚರ್ಚೆಪುಟ:Radhatanaya

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಇದು ಸದಸ್ಯ:Radhatanaya ಲೇಖನದ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಚರ್ಚಾ ಪುಟವಾಗಿದೆ.

  • ಶಾಂತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ.
  • ಇತರರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬಯಸಿ.
  • ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ.

(Radhatanaya (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೦೧, ೩೧ ಜನವರಿ ೨೦೧೮ (UTC)) ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ.

Thank you for replying Sir, .. How to convert ಸದಸ್ಯರ_ಚರ್ಚೆಪುಟ into %E0%B2%B8%E0%B2%A6%E0%B2%B8%E0%B3%8D%E0%B2%AF%E0%B2%B0_%E0%B2%9A%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%9A%E0%B3%86%E0%B2%AA%E0%B3%81%E0%B2%9F ?

How to break the basavanna main page into letterwise section ? == How to update the info behind page status icon? https://kn.wikisource.org/wiki/%E0%B2%B8%E0%B2%B9%E0%B2%BE%E0%B2%AF:Page_Status Templates other than MediaWiki:Proofreadpage_index_template for writing vachanas Option to download all vachanas with header page in one shot? i.e., wikisrc stores one page only for vachana header & individual page for each vachana. To read all vachana's, User has to open hundreds of pages. I'd rather prefer left panel of CHM file, something like how # works in html page...

(Radhatanaya (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೦೫, ೩೧ ಜನವರಿ ೨೦೧೮ (UTC)) ವಂದನೆಗಳು. ನನಗೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ವಿಕಿ ಮೇಡಿಯದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ.