ಸದ್ರೂಪು ಶರಣನಲ್ಲದೆ, ಅಸದ್ರೂಪು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಸದ್ರೂಪು ಶರಣನಲ್ಲದೆ
ಅಸದ್ರೂಪು ಶರಣನಲ್ಲ. ಚಿದ್ರೂಪು ಶರಣನಲ್ಲದೆ
ಆಚಿದ್ರೂಪು ಶರಣನಲ್ಲ. ಆನಂದಸ್ವರೂಪು ಶರಣನಲ್ಲದೆ
ಅನಾನಂದಸ್ವರೂಪು ಶರಣನಲ್ಲ. ಇದು ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರು ಪರಮ ನಿರ್ಮಲ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ನಿತ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಶಿವ ಸ್ವರೂಪ ತಾನೆ ನೋಡಾ
ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ.