ಸಹಜವೆನ್ನದೆ, ನಿಜವೆನ್ನದೆ, ಅಚಳವೆನ್ನದೆ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಸಹಜವೆನ್ನದೆ
ನಿಜವೆನ್ನದೆ
ಅಚಳವೆನ್ನದೆ
ಶೂನ್ಯವೆನ್ನದೆ
ಅಖಂಡಿತ ಪರಿಪೂರ್ಣವೆನ್ನದೆ
ಏನೂ ಎನ್ನದೆ
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಾ ಲಿಂಗೈಕ್ಯವು.