Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಸಾಲೋಕ್ಯವಿದೆ, ಸುರಧೇನುವಿದೆ. ಸಾಮೀಪ್ಯವಿದೆ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಸಾಲೋಕ್ಯವಿದೆ
ಸಾಮೀಪ್ಯವಿದೆ
ಸಾರೂಪ್ಯವಿದೆ
ಸಾಯುಜ್ಯವಿದೆ
ಚತುರ್ವಿಧಫಲಪುರುಷಾರ್ಥವಿದೆ. ಸುರತರುವಿದೆ ಸುರಧೇನುವಿದೆ. ವರಚಿಂತಾಮಣಿಯಿದೆ
ಪರುಷದ ವಾರಿಧಿಯಿದೆ. ಸಂಜೀವನವಿದೆ ಜ್ಞಾನವಿದೆ
ಮೋಕ್ಷವಿದೆ
ಪರತರ ಪರಮಪದವಿದೆ. ಪರಶಿವ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದೆ. ಎನ್ನ ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಗೊಂಡ ಅಖಂಡೇಶ್ವರಲಿಂಗವಿದೆ.