ಸಾವಯವ ನೋಡಾ ನಿರವಯವನಲ್ಲ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಸಾವಯವ
ನಿರವಯವನಲ್ಲ
ನೋಡಾ
ಲಿಂಗೈಕ್ಯನು.
ಗಮನಿಯಲ್ಲ
ನಿರ್ಗಮನಿಯಲ್ಲ
ನೋಡಾ
ಲಿಂಗೈಕ್ಯನು.
ಸುಮನಸಾರಾಯ
ಸುಜ್ಞಾನಭರಿತನು
ನೋಡಾ
ಲಿಂಗೈಕ್ಯನು.
ಅಮಲಬ್ರಹ್ಮದ
ಕೂಟದ
ಅಚಲಿತ
ಅಭೇದ್ಯನು
ನೋಡಾ
ಲಿಂಗೈಕ್ಯನು.
ಅದ್ವಯಭಾವ
ಅಗಣಿತ
ಮಹಿಮನು
ನೋಡಾ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ
ನಿಮ್ಮ
ನಿಜಲಿಂಗೈಕ್ಯನು.