Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಸುಖವಾದಡುಂಡು, ದುಃಖ ಬಂದಲ್ಲಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search



Pages   (key to Page Status)   

ಸುಖವಾದಡುಂಡು
ದುಃಖ ಬಂದಲ್ಲಿ ಬಳಲಿದಡಹುದೆ ! ತುಯ್ಯಲೆಂದಡುಂಡು
ಹುಯ್ಯಲೆಂದ[ಡೋಡಿದೊ]ಡಹುದೆ ! ಕೇಳಯ್ಯಾ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೋವಯ್ಯಾ ನೀ ಮಾಡಿದ ಮಾಟಕ್ಕಾಡಿದಡಹುದೆ !