Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಸುಪ್ರಭಾತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ತಿಯಲ್ಲಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Pages   (key to Page Status)   

ಸುಪ್ರಭಾತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವ ನೆನೆದಡೆ
ತಪ್ಪುವುದು ಅಪಮೃತ್ಯು
ಕಾಲಕರ್ಮಂಗಳಯ್ಯಾ. ದೇವಪೂಜೆಯ ಮಾಟ
ದುರಿತಬಂಧನದೋಟ. ಶಂಭು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ
ಹಿಂಗದ ಕಣ್ಬೇಟ. ಸದಾ ಸನ್ನಿತನಾಗಿ ಶರಣೆಂಬುದು
ನಂಬುವುದು. ಜಂಗಮಾರ್ಚನೆಯ ಮಾಟ
ಕೂಡಲಸಂಗನ ಕೂಟ. 177