ಸುಷುಮ್ನನಾಳದ ಭೇದವನರಿಯರು, ವಿಷಯದಲ್ಲಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಸುಷುಮ್ನನಾಳದ ಭೇದವನರಿಯರು
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಸಣೆಗೊಂಬರು. ಅಂತರಂಗದ ಸುದ್ದಿ[ಶುದ್ಧಿರಿ]ಯನವರೆತ್ತ ಬಲ್ಲರು ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವಾ.