Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಸುಷುಮ್ನನಾಳದ ಭೇದವನರಿಯರು, ವಿಷಯದಲ್ಲಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಸುಷುಮ್ನನಾಳದ ಭೇದವನರಿಯರು
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಸಣೆಗೊಂಬರು. ಅಂತರಂಗದ ಸುದ್ದಿ[ಶುದ್ಧಿರಿ]ಯನವರೆತ್ತ ಬಲ್ಲರು ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವಾ.