ಸೂಳೆ ಹಲಬರನು ಉಳಿದಳೆಂದು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಸೂಳೆ
ಹಲಬರನು
ಉಳಿದಳೆಂದು
ನಿಂದಿಸಲಿಲ್ಲ
ಕೇಳಾ.
ಪತಿವ್ರತೆ
ತನ್ನ
ಪುರುಷನಲ್ಲದೆ
ಮತ್ತೊಬ್ಬನ
ಮುಖವ
ನೋಡಿದಡೆ
ಅವಳ
ಚಾಂಡಾಲಗಿತ್ತಿ
ಎಂಬುದು
ಲೋಕವೆಲ್ಲವು.
ಕೀರ್ತಿವಾರ್ತೆಗೆ
ಮಾಡುವ
ಭಕ್ತ
ತಪ್ಪಿದಡೆ
ಅದ
ಮನಕ್ಕೆ
ತರಲಿಲ್ಲ.
ಸಜ್ಜನ
ಸದ್ಭಕ್ತನೆಡಹಿದಡೆ
ಅದ
ಸೈರಿಸಬಾರದು
ಕೇಳಾ.
ನಮ್ಮ
ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ
ಆದಿಯಿಂದತ್ತತ್ತ
ನೀನೆ
ಭಕ್ತನಾದ
ಕಾರಣ
ಮನ
ನೊಂದಿತ್ತು
ಕಾಣಾ
ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ.