ಸೊನ್ನಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಮ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಸೊನ್ನಲಿಗೆಯ ಸಿದ್ಧರಾಮನು ಮುಖ್ಯ ವಚನಕಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ. ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನ ಶಿಷ್ಯ.

ಸೊನ್ನಲಿಗೆಯ ಸಿದ್ಧರಾಮ ವಚನಗಳ ವರ್ಗ