ಸೊನ್ನಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಮ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

ಸೊನ್ನಲಿಗೆಯ ಸಿದ್ಧರಾಮನು ಮುಖ್ಯ ವಚನಕಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ. ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನ ಶಿಷ್ಯ.