ಸ್ಥಲವಿಡಿದು ಸರ್ವದಲಾಯತನಾಗಿ ಸಹಜವಳವಟ್ಟಲ್ಲಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಸ್ಥಲವಿಡಿದು
ಸರ್ವದಲಾಯತನಾಗಿ
ಸಹಜವಳವಟ್ಟಲ್ಲಿ
ಇದದೆನ್ನಲುಂಟೆ
?
ಭಾವವಳಿದು
ನಿರ್ಭಾವವುಳಿದಲ್ಲಿ
ಇದದೆನ್ನಲುಂಟೆ
?
ಕದಂಬ
ಕಾಳಾಸ
(ಕಲಶ?)
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯ
ಸರ್ವಾಂಗಮಯವಾದಲ್ಲಿ.