ಸ್ಥಲ ಹೋಯಿತ್ತೆನಗೆ, ನಿಃಸ್ಥಲ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಸ್ಥಲ ಹೋಯಿತ್ತೆನಗೆ
ನಿಃಸ್ಥಲ ಹೋಯಿತ್ತೆನಗೆ ಗೋರಿಕಲ್ಲ ಮಾಡ ಹೋಯಿತ್ತೆನಗೆ
ಹೂವಿಮಾನ ಹೋಯಿತ್ತೆನಗೆ
ಬಸವ ಹೋದನೆನಗೆ
ಬಸವನ ಜಂಗಮ ಹೋದನೆನಗೆ. ಇನ್ನು ಬಸವಾಯೆಂದೆನಾದರೆ ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಾ ನಿಮ್ಮಾಣೆ.