ಸ್ಥಾನಭೇದ ಸಂಶಯ ಆಧಾರ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಸ್ಥಾನಭೇದ
ಸಂಶಯ
ಆಧಾರ
ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ
ಮಣಿಪೂರಕ
ಅನಾಹತ
ವಿಶುದ್ಧಿ
ಆಜ್ಞೆ
ಎಂಬ
ಷಟ್‍ಚಕ್ರಂಗಳ
ವರ್ತನೆಯ
ನುಡಿದಡೇನು
?
ಆದಿ
ಅನಾದಿಯ
ಕೇಳಿದಡೇನು
?
ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದುದ
ತಾನರಿಯದನ್ನಕ್ಕ
ಉನ್ಮನಿಯ
ರಭಸದ
ಸಿಂಹಾಸನದ
ಮೇಲೆ
ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ
ಭೇದಿಸಲರಿಯರು.