Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ ್ಮ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಪರತತ್ವವೆಂಬ ನಾಮ ನಿನಗಿಲ್ಲದಂದು
ನಿನ್ನ ಸ್ಥೂಲನೆಂದು ಕುರುಪಿಡುವ ಅಜ
ಹರಿ
ಸುರಪತಿ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳಿಲ್ಲದಂದು
ನಿನ್ನ ಸೂಕ್ಷ ್ಮನೆಂದು ಕುರುಪಿಡುವ ಮನು ಮುನೀಶ್ವರರಿಲ್ಲದಂದು
ನಿನ್ನ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಪರಾತ್ಪರನೆಂದು
ನಿನ್ನ ಆದಿ ಮಧ್ಯಾವಸಾನ ಅಖಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವವನರಿವ
ಅವಿರಳಜ್ಞಾನಸಂಬಂಧಿಗಳಪ್ಪ ಗಣಾಧೀಶ್ವರರಿಲ್ಲದಂದು
ಇವರಾರೂಯಿಲ್ಲದಂದು ಅನಾದಿ ಪರಶಿವನೆಂದೆನಲಿಲ್ಲ ಕಾಣಾ
ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ.