ಸ್ನೇಹ ಮೋಹವಿರಬೇಕು ಸಮರಸ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಸ್ನೇಹ
ಸಮರಸ
ಮೋಹವಿರಬೇಕು
ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ.
ಸ್ನೇಹ
ಸಮರಸ
ಮೋಹವಿರಬೇಕು
ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ.
ಸ್ನೇಹ
ಸಮರಸ
ಮೋಹವಿರಬೇಕು
ಜಂಗಮದಲ್ಲಿ.
ಸ್ನೇಹ
ಸಮರಸ
ಮೋಹವಿರಬೇಕು
ಪಾದೋದಕ
ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ.
ಸ್ನೇಹ
ಸಮರಸ
ಮೋಹವಿರಬೇಕು
ಶರಣಜನ
ಶಿವಭಕ್ತರಲ್ಲಿ.
ಇಂತಿವರಲ್ಲಿ
ಸ್ನೇಹಸಮರಸ
ಮೋಹವನುಳ್ಳ
ಸದ್‍ಭಕ್ತರ
ತೋರಿ
ಬದುಕಿಸಯ್ಯ
ಎನ್ನ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.