Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಸ್ವಯಮಜ್ಜನ, ಸ್ವಯಪೂಜೆ, ಸ್ವಯಾರೋಗಣೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಸ್ವಯಮಜ್ಜನ
ಸ್ವಯಪೂಜೆ
ಸ್ವಯಾರೋಗಣೆ_ ನಾ ನೀನೆಂಬ ಸಂಶಯ ನಿಂದ ನಿಲವೆಂತಿದ್ದಿತೆಂದರೆ: [ಪ್ರ]ಪಂಚ ಪರತಂತ್ರವ ಮೀರಿ
ಭಾವವ ಬಿಟ್ಟು
ಘನರವಿಲೋಚನನಾಗಿ
ಅರ್ಪಿತವೆ (ಭುಂಜಿತ)
ಅನರ್ಪಿತವೆ ಅಭುಂಜಿತ
ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಘನನಿತ್ಯವೆಂದರಿಯರು
ಜಡವೇಷಲಾಂಛನಧಾರಿಗಳು. ಕಾಯ ಜೀವ ಪ್ರಸಾದವಂ ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವಭಾವ ರುಚಿ ಪ್ರಸಾದಿ
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯಾ ಆತ ಸರ್ವಾಂಗಪ್ರಸಾದಿ.