ಹಗಲಾಯಿತ್ತು ಹೊತ್ತು ಹೋಗದು,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Transclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)

ಹಗಲಾಯಿತ್ತು [ಹೊತ್ತು] ಹೋಗದು
ಇರುಳಾಯಿತ್ತು ನಿದ್ರೆಬಾರದು
ಉಳಿದವರ ಮಾತು ಸಾಗದು
ಉಳಿದವರ ಮಾತು ಸಾಗದು. ಕೂಡಲಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲದೆ ಒಲ್ಲದು ಮನ.