ಹಸಿವೆ ನೀನು ನಿಲ್ಲು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಹಸಿವೆ
ನೀನು
ನಿಲ್ಲು
ನಿಲ್ಲು
ತೃಷೆಯೆ
ನೀನು
ನಿಲ್ಲು
ನಿಲ್ಲು
ನಿದ್ರೆಯೆ
ನೀನು
ನಿಲ್ಲು
ನಿಲ್ಲು
ಕಾಮವೆ
ನೀನು
ನಿಲ್ಲು
ನಿಲ್ಲು
ಕ್ರೋಧವೆ
ನೀನು
ನಿಲ್ಲು
ನಿಲ್ಲು
ಮೋಹವೆ
ನೀನು
ನಿಲ್ಲು
ನಿಲ್ಲು
ಲೋಭವೆ
ನೀನು
ನಿಲ್ಲು
ನಿಲ್ಲು
ಮದವೆ
ನೀನು
ನಿಲ್ಲು
ನಿಲ್ಲು
ಮಚ್ಚರವೆ
ನೀನು
ನಿಲ್ಲು
ನಿಲ್ಲು
ಸಚರಾಚರವೆ
ನೀನು
ನಿಲ್ಲು
ನಿಲ್ಲು
ನಾನು
ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವರ
ಅವಸರದ
ಓಲೆಯನೊಯ್ಯುತ್ತಲಿದ್ದೇನೆ
ಶರಣಾರ್ಥಿ.