ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಳಯ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಹಿಂದೆ
ಎಷ್ಟು
ಪ್ರಳಯ
ಹೋಯಿತ್ತೆಂದರಿಯೆ.
ಮುಂದೆ
ಎಷ್ಟು
ಪ್ರಳಯ
ಬಂದಹುದೆಂದರಿಯೆ.
ತನ್ನ
ಸ್ಥಿತಿಯ
ತಾನರಿಯದಡೆ
ಅದೇ
ಪ್ರಳಯವಲ್ಲಾ
!
ತನ್ನ
ವಚನ
ತನಗೆ
ಹಗೆಯಾದಡೆ
ಅದೇ
ಪ್ರಳಯವಲ್ಲಾ
!
ಇಂತಹ
ಪ್ರಳಯ
ನಿನ್ನಲುಂಟೆ
ಗುಹೇಶ್ವರಾ
?