ಹಿಂದೆ ಹುಟ್ಟುಗುರುಡನಾಗಿ ಗುರುಭಕ್ತಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಹಿಂದೆ
ಗುರುಭಕ್ತಿ
ಲಿಂಗಪೂಜೆ
ಜಂಗಮದಾಸೋಹವನರಿಯದ
ಕಾರಣ
ಮುಂದೆ
ಹುಟ್ಟುಗುರುಡನಾಗಿ
ಕುಂಟನಾಗಿ
ಕುಬ್ಜನಾಗಿ
ನಪುಂಸಕನಾಗಿ
ದರಿದ್ರನಾಗಿ
ಕುಲಹೀನನಾಗಿ
ದೇಶಗೇಡಿಯಾಗಿ
ಬಹುರೋಗಿಯಾಗಿ
ಮಹಾದುಃಖವಂಬಡುತಿರ್ಪರು
ನೋಡಾ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ
ನಿಮ್ಮನರಿಯದ
ಮನುಜರು.