ಹೂವ ಹೊಯ್ಯ ಹೋಗಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಹೂವ
ಹೊಯ್ಯ
ಹೋಗಿ
ಕರಡಿಗೆಯ
ಮರೆದೆ;
ಪೂಜಿಸ
ಹೋಗಿ
ಲಿಂಗವ
ಮರೆದೆ.
ಗಾಡಿಗರೊಡನಾಡಿ
ಜೇನನಳಿದು
ತುಪ್ಪವ
ಮರೆದೆ.
ಅವರೆಲ್ಲರ
ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿ
ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವ
ಮರೆದೆ.