ಹೃದಯದ ಬಾವಿಯ ತಡಿಯಲ್ಲಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಹೃದಯದ
ಬಾವಿಯ
ತಡಿಯಲ್ಲಿ
ಒಂದು
ಬಾಳೆ
ಹುಟ್ಟಿತ್ತು
!

ಬಾಳೆಯ
ಹಣ್ಣ
ಮೆಲಬಂದ
ಸರ್ಪನ
ಪರಿಯ
ನೋಡಾ.
ಬಾಳೆ
ಬೀಗಿ
ಸರ್ಪನೆದ್ದೆಡೆ_ನಿರಾಳವು
ಕಾಣಾ
ಗುಹೇಶ್ವರಾ.