ಅಗ್ನಿಯ ಕೂಡಾಡಿ ಕಾಷ*ಂಗಳೆಲ್ಲ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಅಗ್ನಿಯ ಕೂಡಾಡಿ ಕಾಷ*ಂಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಕೇಡ ನೋಡಯ್ಯ ಜಲಧಿಯ ಕೂಡಾಡಿ ಘಟ್ಟ-ಬೆಟ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಕೇಡ ನೋಡಯ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಯ ಕೂಡಾಡಿ ಕತ್ತಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೇಡ ನೋಡಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಕೂಡಾಡಿ
ನನ್ನ ಭವಂಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಕೇಡ ನೋಡಯ್ಯ ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವ