ಅಗ್ನಿ ಮುಟ್ಟಿದುದುವೊ, ಆಕಾಶದಲದೆವೊ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಅಗ್ನಿ ಮುಟ್ಟಿದುದುವೊ
ಆಕಾಶದಲದೆವೊ ಉದಕ ಮುಟ್ಟಿದುದುವೊ
ನಿರಾಳದಲದೆವೊ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದಲದೆವೊ_ಭ್ರಮಿಸದೆ ನೋಡಾ ! ಆವಂಗೆಯೂ ಅಸದಳ
ಆವಂಗೆಯೂ ಅರಿಯಬಾರದು! ಇದೇನು ಮಾಯೆ ಹೇಳಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ?