ಆಯಿತ್ತು ಬಸವಾ ನಿನ್ನಿಂದ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಆಯಿತ್ತು
ಬಸವಾ
ನಿನ್ನಿಂದ
ಗುರುಸ್ವಾಯತವೆನಗೆ.
ಆಯಿತ್ತು
ಬಸವಾ
ನಿನ್ನಿಂದ
ಲಿಂಗಸ್ವಾಯತವೆನಗೆ.
ಆಯಿತ್ತು
ಬಸವಾ
ನಿನ್ನಿಂದ
ಜಂಗಮಸ್ವಾಯತವೆನಗೆ.
ಆಯಿತ್ತು
ಬಸವಾ
ನಿನ್ನಿಂದ
ಪ್ರಸಾದಸ್ವಾಯತವೆನಗೆ.
ಇಂತೀ
ಚತುರ್ವಿಧ
ಸ್ವಾಯತವನು
ನೀನೆ
ಮಾಡಿದೆಯಾಗಿ
ನಮ್ಮ
ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ
ವಿಳಾಸವಾದೆಯಲ್ಲಾ
ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ.