ಈಡಾ ಸೋಹಂಭಾವದಿಂದೆ ಪಿಂಗಳೆಯಲ್ಲಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಈಡಾ
ಪಿಂಗಳೆಯಲ್ಲಿ
ತುಂಬಿ
ಸೂಸುವ
ಹಂಸರೂಪವಾದ
ಪ್ರಕೃತಿಪ್ರಾಣವಾಯುವನು
ಸೋಹಂಭಾವದಿಂದೆ
ವೈಕೃತಪ್ರಾಣನಂ
ಮಾಡಿ
ಧ್ಯಾನಮೂರ್ತಿಯಲಾದಡೂ
ಪ್ರಾಣಾತ್ಮಕವಾದ
ಸುನಾದದಲಾದಡೂ
ಲಕ್ಷ್ಯಂಗಳಲಾದಡೂ
ಮನೋಮಾರುತಂಗಳೊಳಗೂಡಿ
ಲಯಿಸುವುದೆ
ಲಯಯೋಗ
ನೋಡಾ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.