ಎನ್ನ ಕರಸ್ಥಲದ ಲಿಂಗದೊಳಗೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಎನ್ನ
ಕರಸ್ಥಲದ
ಲಿಂಗದೊಳಗೆ
ಒಂದು
ಮಹಾಬೆಳಗ
ಕಂಡೆನಯ್ಯಾ
!
ಮಹಾ
ಮಂಗಳನಿಳಯವಾಗಿ
ತೋರುತ್ತಿದೆ
!
ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ
ಲಿಂಗದ
ಕಂಗಳ
ಕಾಂತಿಗಳು
ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನ
ನಿವಾಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವಯ್ಯಾ
!