ಏನೆಂಬೆನೇನೆಂಬೆನಯ್ಯ ಏನೆಂಬೆನೇನೆಂಬೆನಯ್ಯಾ ಒಂದು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಏನೆಂಬೆನೇನೆಂಬೆನಯ್ಯ
ಒಂದು
ಎರಡಾದುದ.
ಏನೆಂಬೆನೇನೆಂಬೆನಯ್ಯ
ಎರಡು
ಒಂದಾದುದ.
ಏನೆಂಬೆನೇನೆಂಬೆನಯ್ಯಾ
ಸರ್ವತೋರಿಕೆ
ನಿರವಯಲಾದುದ.
ಏನೆಂಬೆನೇನೆಂಬೆನಯ್ಯಾ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ
ನಿಮ್ಮೊಳಗೆನಗೆ
ಸಮರಸೈಕ್ಯಸಂಬಂಧವಾದುದ.