Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಒಮ್ಮೆ ಒಮ್ಮೆ ಜ್ಞಾನಿಯೆನಿಸಿ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಒಮ್ಮೆ ಜ್ಞಾನಿಯೆನಿಸಿ
ಒಮ್ಮೆ ಅಜ್ಞಾನಿಯೆನಿಸಿ
ಒಮ್ಮೆ ವಿಕಲನೆನಿಸಿ
ಒಮ್ಮೆ ನಿಃಕಲನೆನಿಸಿ
ಒಮ್ಮೆ ಭ್ರಾಂತನೆನಿಸಿ
ಒಮ್ಮೆ ನಿಭ್ರಾಂತನೆನಿಸಿ
ನಾನಾ ತೆರದಿಂದೆ ಎನ್ನ ಹುಸಿದಿಟವ ಮಾಡಿಕಾಡದಿರಯ್ಯ. ನೀವು ದಯಾನಿಧಿ ಎಂದು ನಂಬಿದೆನಯ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಕರುಣಕಟಾಕ್ಷದಿಂದೆ ನೋಡಿ ಸಲಹಯ್ಯ ಎನ್ನ ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.