Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ಕರಸ್ಥಳದ ನೋಟ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search


Pages   (key to Page Status)   

ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ಕರಸ್ಥಳದ ನೋಟ
ಅಂಗವಿಕಾರವೆಂಬುದನರಿಯ ನೋಡಾ
ಮನದ ಕೊನೆಯ ಮೊನೆಯ ಮೇಲಣ ಅನುಭಾವ ಗಮನಗೆಟ್ಟು
ಭಾವ ನಿರ್ಭಾವವೆಂಬುದನರಿಯ
ನೋಡಾ. ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುದೇವರಿಂದಲಾನು ಬದುಕಿದೆನು ಕಾಣಾ
ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣಾ.