ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ಕರಸ್ಥಳದ ನೋಟ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Transclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)

ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ಕರಸ್ಥಳದ ನೋಟ
ಅಂಗವಿಕಾರವೆಂಬುದನರಿಯ ನೋಡಾ
ಮನದ ಕೊನೆಯ ಮೊನೆಯ ಮೇಲಣ ಅನುಭಾವ ಗಮನಗೆಟ್ಟು
ಭಾವ ನಿರ್ಭಾವವೆಂಬುದನರಿಯ
ನೋಡಾ. ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುದೇವರಿಂದಲಾನು ಬದುಕಿದೆನು ಕಾಣಾ
ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣಾ.