Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಕಾಣಬಹ ತನು, ಕೇಳಬಹ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಕಾಣಬಹ ತನು
ಕೇಳಬಹ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಆಳವಾಡಿ ಕಾಡುತ್ತದೆ ಲೋಕವನು
ಅಯ್ಯಾ ಅಯ್ಯಾ ಬೊಮ್ಮವೆ ! ಅಣಕಿಸಿ ಲೋಕವನು ಕಾಡುತ್ತದೆ
ಅಯ್ಯಾ ಅಯ್ಯಾ ಬೊಮ್ಮವೆ ! ಬೊಮ್ಮ ತಾನೆಂದರಿದು ಸಂಸಾರದ ಬೇರ ಹರಿಯಬಲ[ವ] ಶರಣನೊಬ್ಬನೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ.