ಗಜಪತಿ ಗರ್ವಭಂಗ - ಜಟಕಾ ಕುದುರೆ ಹತ್ತಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
  • ಚಿತ್ರ: ಗಜಪತಿ ಗರ್ವಭಂಗ
  • ಗಾಯನ: ಮಂಜುಳಾ ಗುರುರಾಜ್
  • ಸಾಹಿತ್ಯ: ಶ್ರೀರಂಗ
  • ಸಂಗೀತ: ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್

ಹೆ..ಹೆ..ಹೇಯ್ಯಾ...

ಜಟಕಾ ಕುದುರೆ ಹತ್ತಿ ಪ್ಯಾಟೆಗೋಗುಮಾ
ಹೇ! ಜಟಕಾ ಕುದುರೆ ಹತ್ತಿ ಪ್ಯಾಟೆಗೋಗುಮಾ
ಜರದಾ ಬೀಡಾ ತಿಂತಾ ಕರಗಾ ನೋಡುಮ್ಮಾ
ಜಟಕಾ ಕುದುರೆ ಹತ್ತಿ ಪ್ಯಾಟೆಗೋಗುಮ್ಮಾ
ಜರದಾ ಬೀಡಾ ತಿಂತಾ ಕರಗಾ ನೋಡುಮ್ಮಾ

ಹೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟೋ ಗಂಡು, ಬಿಸಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಉಂಡು
ಹೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟೋ ಗಂಡು, ಬಿಸಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಉಂಡು
ಅರೆ ಜಲ್ದಿ ಜಲ್ದಿ ನಡಿ ನಡಿ ಹೆ ಎಯ್ ಹೆ ಎಯ್
ಆಹ..
ಜಟಕಾ ಕುದುರೆ ಹತ್ತಿ ಪ್ಯಾಟೆಗೋಗುಮಾ
ಜರದಾ ಬೀಡಾ ತಿಂತಾ ಕರಗಾ ನೋಡುಮ್ಮಾ
ಐ ಐ..
ಜಟಕಾ ಕುದುರೆ ಹತ್ತಿ ಪ್ಯಾಟೆಗೋಗುಮಾ
ಜರದಾ ಬೀಡಾ ತಿಂತಾ ಕರಗಾ ನೋಡುಮ್ಮಾ

ಆಹಾ ಗಂಡ, ಜಗಮೊಂಡ, ನಿನ್ನ ಪಿಂಡ ಬಲು ದಂಡ
ಹಣೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಬಾಸಿಂಗ ಕುಂಕುಮ |೨|
ಹಸೆ ಮಣೆ ಮ್ಯಾಲೆ, ಚೆಂಡಾಟ ಆಡುಮಾ

ನಡಿ ಗಾಂಧಿಬಜಾರು ಕಡೆ ಹೋಗುಮಾ
ಒಸಿ ಸೇಂದಿ ಸಾರಾಯಿ ರುಚಿ ನೋಡುಮ್ಮಾ
ವಾರೆ ಮೇರಾ ಭೇಟಾ, ತಲೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಕಂಬಿ ಪೇಟ
ಇಡಿ ರಾಗಿ ಕಲ್ಲು ಗೂಟ, ಅಹಾ ಎಂಥ ಮೋಜಿನಾಟ
ಬಡೇ ಮಿಯಾ ಹಿಡಿ ಕೈಯಾ, ಬಾ ಬಾ ಬಾ

ಜಟಕಾ ಕುದುರೆ ಹತ್ತಿ ಪ್ಯಾಟೆಗೋಗುಮಾ
ಜರದಾ ಬೀಡಾ ತಿಂತಾ ಕರಗಾ ನೋಡುಮ್ಮಾ

[ಗಂಡು ಧ್ವನಿ]ಜಟಕಾ ಕುದುರೆ ಹತ್ತಿ ಪ್ಯಾಟೆಗೋಗುಮಾ
ಜರದಾ ಬೀಡಾ ತಿಂತಾ ಕರಗಾ ನೋಡುಮ್ಮಾ ಹುಹುಹಾ....

ಕುದುರೇ ಕೃಷ್ಣಾ...ಹುಹಾಹ...ಹಹ ಹ ಹ..

ಮದ್ವೆ ಆಗೋಕೆ ಮುಂಚೇನೆ ಸೋಬನ..|೨|
ನಿನ್ನ ಮೈಗೆಲ್ಲಾ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅರಿಸಿನಾ ..ಹಿ ಹಿ. ಹಿ..ಹಿ ಹಿ..
ಅಯ್ಯೋ ಯಾರ ಪಕ್ಕ ನೋಡಿ ಬಂದೆ ಈ ದಿನ
ಇದು ಚಂಡಿ ಚಾಂಉಂಡಿ ದರ್ಶನ
ಒರೆ ದೊಂಗನಾ ಕೊಡಕಾ
ನಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂತ ನಡುಕ
ನಿನ್ನ ಆಸೆ ಸಲ್ಪ ತಡ್ಕಾ
ನಿನ್ನ ಕಚ್ಚೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕ
ಅಹಾ ಭಲೆ ಭಲೆ ಮಜಾ ಮಜಾ
ಬಾ ಬಾ ಬಾ ಬಾ

ಜಟಕಾ ಕುದುರೆ ಹತ್ತಿ ಪ್ಯಾಟೆಗೋಗುಮಾ
ಜರದಾ ಬೀಡಾ ತಿಂತಾ ಕರಗಾ ನೋಡುಮ್ಮಾ

ಹೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟೊ ಗಂಡು ಬಿಸಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಉಂಡು |೨|
ಅರೆ ಜಲ್ದಿ ಜಲ್ದಿ ನಡಿ ನಡಿ

ಜಟಕಾ ಕುದುರೆ ಹತ್ತಿ ಪ್ಯಾಟೆಗೋಗುಮ್ಮಾ
ಜರದಾ ಬೀಡಾ ತಿಂತಾ ಕರಗಾ ನೋಡುಮ್ಮಾ

ಜಟಕಾ ಕುದುರೆ ಹತ್ತಿ ಪ್ಯಾಟೆಗೋಗುಮ್ಮಾ
ಜರದಾ ಬೀಡಾ ತಿಂತಾ ಕರಗಾ ನೋಡುಮ್ಮಾ

ಹುಹ ಹುಹ ಹ ಹ..
ಹೇ ಚಂಡಾಳ ನಿಂತ್ಕೊಳೋ! ಲೇ
ಹೇ ಮುಂಡೇಗಂಡ ನಿಂತ್ಕಳಲೋ ಲೋ!!
ಹುಹ ಹ ಹ ಹ..


ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹಳಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ| ಪಂಪಭಾರತ |ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ |ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ | ನಾಡಗೀತೆಗಳು | ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರೇತರ ಸಾಹಿತ್ಯ |ಭಾವಗೀತೆಗಳು | ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು | ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ | ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ | ತಾತ್ವಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಭಗವದ್ಗೀತೆ |
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ | ಶಿಶು ಸಾಹಿತ್ಯ | ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು | ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೀತೆಗಳು |ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ| ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ|ಸ್ತೋತ್ರಗಳು|ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ