ಗರುಡಿಯ ಕಟ್ಟಿ ಅರುವತ್ತುನಾಲ್ಕು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)

ಗರುಡಿಯ ಕಟ್ಟಿ ಅರುವತ್ತುನಾಲ್ಕು ಕೋಲ ಅಭ್ಯಾಸವ ಮಾಡಿದೆನಯ್ಯಾ. ಇರಿವ ಘಾಯ
ಕಂಡೆಯ ಭೇದವಿನ್ನೂ ತಿಳಿಯದು. ಪ್ರತಿಗರುಡಿಕಾರ ಬಿರಿದ ಪಾಡಿಂಗೊದನಗೆಫ ವೀರಪ[ಟ್ಟವ] ಕಟ್ಟಿ
ತಿಗುರನೇರಿಸಿಕೊಂಡು
ಗುರು ಕಳನನೇರಿ
ಕಠಾರಿಯ ಕೊಂಡಲ್ಲಿ `ಹೋಯಿತ್ತು ಗಳೆ' ಎಂದಡೆ ಎನ್ನ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡು
ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.