ಗುರುಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಜಂಗಮದಾಸೋಹದಲ್ಲಿ ತನು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಗುರುಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತನು ಸವೆದು
ಲಿಂಗಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮನ ಸವೆದು
ಜಂಗಮದಾಸೋಹದಲ್ಲಿ ಧನ ಸವೆದು
ಇಂತೀ ತ್ರಿವಿಧಸಂಪತ್ತು ನೆಲೆಗೊಂಡ ಸದ್‍ಭಕ್ತಂಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಎಂಬೆನಯ್ಯ ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.