ಗುರುಸ್ಥಲದ ಕೂಡಬಲ್ಲಡೆ ಗಂಭೀರವಸ್ತುವ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಗುರುಸ್ಥಲದ
ಗಂಭೀರವಸ್ತುವ
ಕೂಡಬಲ್ಲಡೆ
ಗುರುಸ್ಥಲದವರೆಂಬೆನು.
ಚರಸ್ಥಲದ
ಚಿನ್ಮಯಶಿವನ
ಕೂಡಬಲ್ಲಡೆ
ಚರಸ್ಥಲದವರೆಂಬೆನು.
ಪರಸ್ಥಲದ
ಪರಾತ್ಪರ
ಪರಬ್ರಹ್ಮವ
ಕೂಡಬಲ್ಲಡೆ
ಪರಸ್ಥಲದವರೆಂಬೆನು.
ಇಂತೀ
ಭೇದವನರಿಯದೆ
ಹರನ
ವೇಷವ
ಧರಿಸಿ
ನರನ
ಓಲೈಸುವ
ಬರಿ
ಮೂರ್ಖರನೇನೆಂಬೆನಯ್ಯಾ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ
?