ಚಂದ್ರಚಕೋರಿ - ಅಹಾ ಜುಮ್ತಕ ಜುಂ ಜುಂ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಚಿತ್ರ: ಚಂದ್ರಚಕೋರಿ
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ್
ಸಂಗೀತ: ಎಸ್.ಎ.ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್
ಗಾಯನ: ಚಿತ್ರಾಆ..ಆ...ಆ..
ಆಹಾ ಜುಮ್ತಕ ಜುಮ್ ಜುಮ್
ಜುಮ್ತಕ ಜುಮ್ ಜುಮ್ ತಂದನನಾ
ಇವಳು ಜೋಗದ ತಂಗಿ ಚೆಲುವನು ನುಂಗಿ ಬಂದವಳಾ
ಏನಿದು ಬಿಗುಮಾನ
ಕಣ್ಣಿಗೆ ವರದಾನ
ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಹುಮಾನ
ಯಾರದೋ ಈ ಸ್ವಪ್ನ
ನಿನ್ನಂತೆ ನಾನೂ ಆಗೋ ಇಂಗಿತ

ಆಹಾ ಜುಮ್ತಕ ಜುಮ್ ಜುಮ್
ಜುಮ್ತಕ ಜುಮ್ ಜುಮ್ ತಂದನನಾ
ಇವಳು ಜೋಗದ ತಂಗಿ ಚೆಲುವನ ನುಂಗಿ ಬಂದವಳ

ಹಾರಾಡೊ ಹಕ್ಕಿಗಳೆ
ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾ ಬರಲೇ?
ಚಿಲಿಪಿಲಿಯಾ ನಾ ಕಲಿತು ನಿನ್ನಂತೆ ಕೂಗೋ ಆಸೆ
ಗುಡುಗುಡುಗೋ ಮೋಡಗಳೆ ನಿನ್ನೊಮ್ಮೆ ಚುಂಬಿಸಲೇ?
ಹನಿಹನಿಯಾ ಜತೆ ಸೇರಿ ಧರೆಗಿಳಿವಾ ಆಸೆ ನನಗೆ

ಆಕಾಶವೇ ನಾ ಬಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಇಡುವೆ ನಿನಗೊಂದು
ನಕ್ಷತ್ರವೇ ಬಳಿ ಬಂದು ಕದ್ದು ತರುವೆ ನನಗೊಂದು
ರವಿವರ್ಮ ನಿನ್ನಾ ಕುಂಚಾ ಎಲ್ಲಿದೇ?
ಸೌಂದರ್ಯ ಸವಿಯೋ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿದೇ

ಆಹಾ ಜುಮ್ತಕ ಜುಮ್ ಜುಮ್
ಜುಮ್ತಕ ಜುಮ್ ಜುಮ್ ತಂದನನಾ
ಇವಳು ಜೋಗದ ತಂಗಿ ಚೆಲುವನು ನುಂಗಿ ಬಂದವಳಾ..

ಇಬ್ಬನಿಯೇ ಇಬ್ಬನಿಯೇ
ನಿನ್ನ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆಯೇ
ಚಿಗುರೆಲೆಗೆ ಮುತ್ತಿಡಲು ನಾ ಬರಲೇ ನಿನ್ನಾ ಸೇರಿ?
ಕಿರಣಗಳೇ ಕಿರಣಗಳೇ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಳಸಿರಲೇ
ಭೂರಮೆಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ನಿನ್ನೊಡನೇ ಜಾರಿ ಜಾರಿ
ವಸಂತವೆ ನೀ ಬರೆದಾ ಚಿತ್ತಾರ ನಡುವಲ್ಲಿ
ಉಲ್ಲಾಸವೇ ನಾನಿಂದು ತೇಲಾಡಿದೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ
ಇದು ಯಾವ ಕವಿಯು ಕಂಡ ಕಲ್ಪನೆ..
ಅವನ್ಯಾರೆ ಇರಲಿ ನನ್ನಾ ವಂದನೆ..

ಆಹಾ ಜುಮ್ತಕ ಜುಮ್ ಜುಮ್
ಜುಮ್ತಕ ಜುಮ್ ಜುಮ್ ತಂದನನಾ
ಇವಳು ಜೋಗದ ತಂಗಿ ಚೆಲುವನು ನುಂಗಿ ಬಂದವಳಾ
ಏನಿದು ಬಿಗುಮಾನ
ಕಣ್ಣಿಗೆ ವರದಾನ
ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಹುಮಾನ
ಯಾರದೋ ಈ ಸ್ವಪ್ನ
ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಏನೋ ಸಂತಸ
ನಿನ್ನಂತೆ ನಾನೂ ಆಗೋ ಇಂಗಿತ..

[ಗುಂಪು]
ಆಹಾ ಜುಮ್ತಕ ಜುಮ್ ಜುಮ್
ಜುಮ್ತಕ ಜುಮ್ ಜುಮ್ ತಂದನನಾ
ಆಹಾ ಜುಮ್ತಕ ಜುಮ್ ಜುಮ್
ಜುಮ್ತಕ ಜುಮ್ ಜುಮ್ ತಂದನನಾ

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹಳಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ| ಪಂಪಭಾರತ |ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ |ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ | ನಾಡಗೀತೆಗಳು | ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರೇತರ ಸಾಹಿತ್ಯ |ಭಾವಗೀತೆಗಳು | ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು | ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ | ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ | ತಾತ್ವಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಭಗವದ್ಗೀತೆ |
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ | ಶಿಶು ಸಾಹಿತ್ಯ | ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು | ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೀತೆಗಳು |ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ| ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ|ಸ್ತೋತ್ರಗಳು|ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ