ಚರ್ಚೆಪುಟ:ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಜಪಾನ್

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಇದು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಜಪಾನ್ ಲೇಖನದ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಚರ್ಚಾ ಪುಟವಾಗಿದೆ.

  • ಶಾಂತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ.
  • ಇತರರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬಯಸಿ.
  • ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ.

2 MB of unwikifie'd stuff, .. Gosh

Why would some one type this much

pain to read. Smjalageri (ಚರ್ಚೆ) ೧೨:೦೫, ೨೦ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೮ (UTC).


-@Smjalageri: This is wikisoure, and its an encyclopedia article, so I don't think there is any issue here. If anyone creating article in Wikipedia, they can use this as source. So "Unwikified stuff" is not really a problem here I believe. --Akasmita (ಚರ್ಚೆ) ೧೨:೨೦, ೨೦ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೮ (UTC)

Read this Article fully, (I just did it, after 15 days of effort, FYI, I was writing on Shinzo Abe & needed to know, if there's related data already, ...). If you can come out without eye-strain or poor-understanding, I owe you a large one. Un-Wikifie'd is plainly un-readable, .. painsome. truly painsome Smjalageri (ಚರ್ಚೆ) ೧೨:೨೩, ೨೦ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೮ (UTC)

& let me vent my frustration, Articles like these deter & do push people away from Wiki, rather than drawing them in. At the very least, author Mr Mishirkoti could have mentioned it as WIP or Draft..

some time I tried to wikify one of his article & he undid it within minutes, .. He prefers them this way.. alike stuffy puffy putty. Smjalageri (ಚರ್ಚೆ) ೧೨:೨೭, ೨೦ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೮ (UTC)

--@Smjalageri:Understood your concerns. Apologies for the premature understanding and comment. --Akasmita (ಚರ್ಚೆ) ೧೨:೪೦, ೨೦ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೮ (UTC)


Please, avoid apologies, .. We're all in this together, .. Happy some one bothers to read & cares to reply. That's huge. Keep rocking, Keep shining & Keep WIKI'ing. Smjalageri (ಚರ್ಚೆ) ೧೩:೫೦, ೨೦ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೮ (UTC)