Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ತನುವ ಕೊಟ್ಟೆನೆಂದು ನುಡಿದು,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Pages   (key to Page Status)   

ತನುವ ಕೊಟ್ಟೆನೆಂದು ನುಡಿದು
ಗುರುವಚನಕ್ಕೆ ದೂರವಾದೆ
ಮನವ ಕೊಟ್ಟೆನೆಂದು ನುಡಿದು
ಲಿಂಗಮುಖಕ್ಕೆ ದೂರವಾದೆ
ಧನವ ಕೊಟ್ಟೆನೆಂದು ನುಡಿದು
ಜಂಗಮಮುಖಕ್ಕೆ ದೂರವಾದೆ
ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಯ್ಯಾ
ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದೆನೆಂದು ನುಡಿದು ಕೆಟ್ಟ ಕೇಡಿಂಗೆ ಕಡೆಯಿಲ್ಲ.