ತನ್ನ ಲಿಂಗವ ಶಿಷ್ಯಂಗೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ತನ್ನ
ಲಿಂಗವ
ಶಿಷ್ಯಂಗೆ
ಬಿಜಯಂಗೈಸಿ
ಕೊಟ್ಟು
ಮುಂದೆ
ತಾನೇನಾಗುವನೆಲವೊ
?
ಅವನ
ಧರ್ಮಕ್ಕೆ
ಗುರುವಾದನಲ್ಲದೆ
ಅವನ
ಮನಕ್ಕೆ
ಗುರುವಾದುದಿಲ್ಲ.
ಹಿಂದಾದ
ಮುಕ್ತಿಯ
ಮಾರಿಕೊಂಡುಂಬ
ಭಂಗಗಾರರ
ತೋರದಿರಾ_ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವಾ.