Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ತಾನಿಲ್ಲದೆ ತಾ ಮಾಡುವ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Pages   (key to Page Status)   

ತಾನಿಲ್ಲದೆ ತಾ ಮಾಡುವ ಸಹಜನು
ತಾನಿಲ್ಲದೆ ತಾ ನೀಡುವ ಸಹಜನು
ತಾ ಬೇರಿಲ್ಲದೆ ಬೆರಸಿಹ ನಿಜಪದದೊಳು. ಏನೊಂದರ ಹಮ್ಮಿಲ[ದ] ಸಹಜ ಸುಜ್ಞಾನಿಯ ಮಾಟದ ಕೂಟದ ಸ್ಥಲದೊಳು ಕೂಡಿಹ ಕೂಡಲಸಂಗನನದೇನೆಂದುಪಮಿಸುವೆ.